Kentsel dönüşümde yönetmelik değişti

mustafa hakan ozelmacikli

Kentsel dönüşümde yönetmelik değişikliği oldu. 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm yasasının uygulaması hakkındaki yönetmelikte değişikliğe gidildi. Söz konusu değişiklik 21 Haziran Cuma günü yapıldı.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı ise kentsel dönüşüm yasasında yapılan değişiklik hakkında konuştu.

6306 sayılı kanunun yaklaşık yedi yıl önce çıkarıldığını belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binaların sayısının 450 bin 955 olduğunu belirtti. Artık yeni yönetmelik ile birlikte müteahhitlerden tamamlanma sigortası veya teminat talep edileceğinin altını çizen Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı,  rezerv alanlarda meliye görüşü alınmayacağını söyledi. Üçte iki oranında çoğunlukta kabul etmeyen hissedarların yerleri ise bakanlık tarafından tespit edilecek. Bu sayede rayiç değerden az olmamak şartı ile anlaşmayı sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü satılabilecek. Hatta bu satım işlemi üçüncü şahıslara da yapılabilecek. Risk unsuru taşıyan ve rezerv yapı alanlarında gerçekleşen kira yardımı süresi ise 36 aya kadar uzatılabilecek duruma geldi.

Düzenlemeler ile mağduruyetlerin azalması hedefleniyor. Böylelikle yeni kanun düzenlemesine göre maket üzerinden keyfi satış yapılamayacak. Meteahhitlerin payına düşen bağımsız birimlerin satışı inşaatın ilerleme seviyesine göre belirlenecek. Bunda idarenin izni de gerekecek. İnşaatın tamamlanma oranı belirlendikten sonra da bu oranın yüzde 10’u altında bir oranla muteahhitler satış yapabilecek.